Komora pro kalibraci senzorů tepelné pohody

Registrační číslo

25890 

Název:

Komora pro kalibraci senzorů tepelné pohody

Garant výsledku:

Ing. Jan Janečka.

Autor:

Janečka, J.; Mlčák, R.; Košíková, J.;  Kazkaz, M.; Vdoleček, F.; Pavelek, M.

Typ:

Funkční vzorky, G - funkční vzorek

Rok vydání:

20. 12. 2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Kalibrační komora je určena pro kalibraci vyvíjených senzorů typu umělá kůže, senzorů operativní teploty, černých plochých teploměrů apod. Kalibrované senzory jsou vkládány do středu komory, jejíž tepelný stav je monitorován a řízen jednak na stěnách komory a jednak uvnitř kalibračního prostoru.

Projekt:

GA101/09/H050 - Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí. (2009-2012, GAČR)

Přílohy:

Popis funkčního vzorku-25890.pdf

Nahoru