mIDStk: MATLAB ToolKit for processing IDS output files

Registrační číslo:

25504

Název:

mIDStk: MATLAB ToolKit for processing IDS output files

Garant výsledku:

Ing. Lubomír Klimeš

Autor:

Ing. Lubomír Klimeš

Typ:

R - Software

Rok vydání:

6. 11. 2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Software mIDStk je sadou nástrojů pro MATLAB, která je určena pro zpracování výstupních souborů solidifikačního software IDS. Tento toolkit je tvořen dvěma třídami pro MATLAB, které jsou určeny pro použití v kombinaci s objektově orientovaným přístupem. Tyto třídy umožňují uživatelům načítat výstupní soubory programu IDS a data v nich obsažená zpracovávat, využít a vizualizovat obsažená data výstupních souborů IDS ve vlastních programech a aplikacích. Hlavními možnostmi balíku mIDStk jsou načítání dat, grafická vizualizace jednotlivých termofyzikálních veličin a parametrů, interpolace z uložených dat, tvorba grafů fázových zlomků a načítání teplot fázových a strukturálních změn.

Projekty:

GA106/08/0606 Modelování přenosu tepla a hmoty při tuhnutí rozměrných systémů hmotných kovových materiálů; GA106/09/0940 Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu; FSI-J-11-7 Optimalizace a numerické modelování úloh s fázovými a strukturálními přeměnami

Přílohy:

Odkaz na stažení programu s jeho popisem a manuálem mIDStk.zip

Nahoru