Parallel Implementation of Two-Stage Progressive Hedging Algorithm for Solving Engineering Problems

Registrační číslo: 24630
Název: Parallel Implementation of Two-Stage Progressive Hedging Algorithm for Solving Engineering Problems
Garant výsledku: Ing. Lubomír Klimeš
Autor: Ing. Lubomír KLIMEŠ
Typ: R - Software
Rok vydání: 15. 10. 2010
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Software je paralelní implementací dvojstupňového algoritmu progressive hedging, což je dekompoziční algoritmus pro řešení scénářových stochastických optimalizačních úloh. Scénářové podúlohy jsou řešeny optimalizačním software GAMS a pro paralelizaci je použito Message Passing Interface, MPI.
Projekty: FSI-J-10-8 Matematické modelování a optimalizace v průmyslových aplikacích GA106/09/0940 Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu; 1M06047 Centrum pro jakost a spolehlivost výroby; GA103/08/1658 Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí
Přílohy: parpha.zip
24630-ParallelPHA-manual.pdf

Nahoru