Program pro výpočet výtoku dvoufázové směsi

Registrační číslo:

RIV/00216305:26210/10:PR24893

Název:

Program pro výpočet výtoku dvoufázové směsi

Garant výsledku:

Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Autor:

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.

Typ:

R – Software

Rok vydání:

21. 12. 2010

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Program umožňuje výpočet parametrů výtoku dvoufázové směsi kapalina - plyn, např. v aplikacích pro dvoumédiové trysky s vnitřním směšováním. Metoda výpočtu je založena na kombinaci modelu homogenního dvoufázového toku a modelu separovaného dvoufázového toku. Výpočet umožňuje nastavit různé parametry tepelné interakce obou médií (izotermní, adiabatický i polytropický). Výpočet zohledňuje i tvar výstupního otvoru a reologické vlastnosti kapaliny. Vstupem jsou fyzikální vlastnosti kapaliny a plynu, geometrie trysky a provozní podmínky. Výstupem je soubor obsahující běžně udávané charakteristiky dvoufázového toku a přehledné grafické zobrazení výstupních dat. Program umožňuje automatický výpočet parametrů s variací vstupních hodnot tlaku a GLR.

Projekt:

GA101/06/0750 - Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním (2006-2008, GA0/GA)

Přílohy:

R-dvoufazova smes-24893.pdf

24893 - manual.pdf

Nahoru