Realistický segmentový model plic pro depoziční studie

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/09:PR23956
Název: Realistický segmentový model plic pro depoziční studie
Garant výsledku: Lízal František, Ing.
Autor: LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.
Typ: Funkční vzorky, G - funkční vzorek
Rok vydání: 6. 11. 2009
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Realistický fyzický model plic se skládá ze 32 částí a umožňuje studium depozice různých aerosolů až do 7. generace větvení. Vstup je válcový o vnějším průměru 30 mm, výstup je deseti válcovými vývody o vnějším průměru 10 mm. Horní část modelu od hrdla přes tracheu až do 4. generace větvení je vyrobena stereolitografickou metodou z fotopolymerní pryskyřice WaterShed XC 11122. Tato část modelu je částečně průhledná a je tvořena dvanácti segmenty, které je možné opakovaně rozebírat. Spojení je realizováno pomocí přírub, ve kterých jsou otvory pro šrouby M4. Část modelu od 5. do 7. generace větvení je také opakovaně rozebíratelná. Byla vytvořena technologií PolyJet z průsvitného fotopolymeru FullCure. Segmenty vytvořené technologií PolyJet jsou tvořeny vždy dvěma částmi, horní část obsahuje dýchací cesty až do průměru 3 mm, spodní část slouží jako svod k napojení modelu na výstupní hadice. Spojení segmentů vyrobených technologií PolyJet se provádí nasunutím a utěsněním silikonovým tmelem.
Projekt: GA101/07/0862-Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech. (2007-2009)
Přílohy: Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru