Snímač pro monitorování rychlosti proudění vzduchu

Registrační číslo

25891 

Název:

Snímač pro monitorování rychlosti proudění vzduchu

Garant výsledku:

Ing. Jan Janečka.

Autor:

Janečka, J.; Košíková, J.;  Vdoleček, F.; Pavelek, M.

Typ:

Funkční vzorky, G - funkční vzorek

Rok vydání:

20. 12. 2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Rychlost proudění vzduchu je důležitá fyzikální veličina pro hodnocení tepelného stavu prostředí. Vyvinutý senzor na bázi anemometru se žhaveným tělískem umožní efektivně, snadno, levně a rychle měřit rychlost proudění vzduchu v mikroklimatu, a to za účelem informace o tepelné pohodě či nepohodě prostředí a za účelem regulace tepelného stavu mikroklimatu.

Projekt:

GA101/09/H050 - Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí. (2009-2012, GAČR)

Přílohy:

Popis funkčního vzorku-25891.pdf

Nahoru