Solární vzduchový kolektor s absorbérem obsahujícím materiál se změnou skupenství

Registrační číslo:

25913 (Apollo)

Název:

Solární vzduchový kolektor s absorbérem obsahujícím materiál se změnou skupenství

Garant výsledku:

Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

Autor:

CHARVÁT, P.

Typ:

G – funkční vzorek

Rok vydání:

16.11.2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Jedná se o experimentální solární komín kolektor, u kterého je v absorbéru použit materiál se změnou skupenství za účelem krátkodobé akumulace tepla. Kolektor lze použít pro ohřev větracího vzduchu nebo přitápění. Přínosem krátkodobé akumulace tepla je zrovnoměrnění teploty na výstupu kolektoru ve dnech s velmi proměnlivou intenzitou slunečního svitu (proměnlivou oblačností).

Projekt:

OC10051 Využití materiálů se změnou skupenství pro vyšší efektivnost solárních vzduchových systémů

Přílohy:

FV_Solarni_vzduchovy_kolektor_s_PCM.pdf

Nahoru