Technologie výroby rekuperátoru, včetně napojení na spalovací turbínu

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/08:PR24045
Název: Technologie výroby rekuperátoru, včetně napojení na spalovací turbínu
Garant výsledku: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
Autor: HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; LINDOVSKÝ, P.; MUSIL, D.
Typ: Z - Ověřená technologie
Rok vydání: 1. 6. 2008
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Technologie výroby rekuperátoru, sestávající ze způsobu a technologie napojení matrice rekuperátoru do pláště a vytvoření potřebných napojení.
Projekt: 1P05OE191 - HEFRECA -Rekuperátor s vysokou účinností
Přílohy: Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru