Aplikace pro real-time vizualizaci komfortu - RAVEC

Real-time aplikace pro vizualizaci ekvivalentní teploty a komfortu (RAVEC) slouží k vyhodnocení tepelného pocitu a komfortu pomocí soustavy senzorů ekvivalentní teploty. Jedná se o aplikaci pro operační systém Android a je kompatibilní s běžně dostupnými tablety a mobilními telefony

Registrační číslo:  120048
Název:

Aplikace pro real-time vizualizaci ekvivalentní teploty a komfortu

Garant výsledku: Ing. Jan Fišer, Ph.D.
Autor: FIŠER, J.; BASLER, O.; POKORNÝ, J.;POVALAČ, A.; URBANEC, T. 
Typ: Software - R
Rok vydání: 2015
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt:

Real-time aplikace pro vizualizaci ekvivalentní teploty a komfortu (RAVEC) slouží k vyhodnocení tepelného pocitu a komfortu pomocí soustavy senzorů ekvivalentní teploty. Jedná se o aplikaci pro operační systém Android a je kompatibilní s běžně dostupnými tablety a mobilními telefony. Aplikace inovativním způsobem umožňuje podporu řízení klimatizačního systému v kabině automobilu, kdy namísto zadání požadované teploty lze zadat přímo požadovaný tepelný pocit a to jak celkový tak pro jednotlivé části. Zároveň tato aplikace informuje o meřeném tepelném pocitu  ve vozu v reálném čase, tj. lze ji použít i jako asistenční systém pro rozpoznání nevhodného mikroklimatu uvnitř vozu.

Projekt:

Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče, TAČR Alfa – TA 04031094

Přílohy: podrobný popis software; stažení software

Nahoru