Program pro vyhodnocování nestabilit spreje dvoumédiových trysek

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/09:PR24108
Název: Program pro vyhodnocování nestabilit spreje dvoumédiových trysek
Garant výsledku: Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
Autor: JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.
Typ: R - Software
Rok vydání: 7. 12. 2009
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Unikátní program pro vyhodnocování nestabilit spreje dvoumédiových trysek. Metoda vyhodnocování nestabilit spreje je založena na měření tlakových pulzací ve směšovací komoře trysky. Program umožňuje na základě vložených vstupních dat (geometrie trysky, vlastnosti provozních látek a provozní režim, a naměřených dat tlakových pulzací ve směšovací komoře) stanovit míru nestabilit dvoufázového toku (spreje) u dvoumédiových trysek. Výsledkem je souhrnný číselný údaj a frekvenční spektrum nestabilit.
Projekt: GA101/06/0750 - Effervescent dvoumediové trysky s vnitřním směšováním (2006-2008, GA0/GA)
Přílohy: R-nestability-24108.pdf

Nahoru