Rekuperátor spalin

Registrační číslo: RIV/00216305:26210/08:PR23642
Název: Rekuperátor spalin
Garant výsledku: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
Autor: HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; KUBALA, I.; MUSIL, D.
Typ: Funkční vzorky, G - funkční vzorek
Rok vydání: 1. 6. 2008
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Prototyp vysoce účinného rekuperátoru spalin deskové konstrukce, s příčně vrásněnou teplosměnnou plochou.
Projekt: 1P05OE191 - HEFRECA -Rekuperátor s vysokou účinností
Přílohy: Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru