Technologie plynulého odlévání ocelových bram pro náročné prostředí se snížením výskytem povrchových vad

Registrační číslo: 25985
Název: Technologie plynulého odlévání ocelových bram pro náročné prostředí se snížením výskytem povrchových vad
Garant výsledku: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Autor: ŠTĚTINA, J.
Typ: B ověřovaná technologie
Rok vydání: 12.12.2011
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na povrchovou kvalitu válcovaných plechů bylo třeba zvýšit jakost odlévané bramy úpravou sekundárního chlazení. Navrhnout, optimalizovat a ověřit tuto změnu je možné jedině s využitím teplotního modelu plynulého odlévání. Novou technologií chlazení bude dosaženo vyšších teplot a tím dojde k omezení povrchových vad a tím k následnému omezení skartování. Úprava sekundárního chlazení a to včetně doporučení na technické řešení, s cílem dosažení vyšší teploty horního povrchu a to při zachování co nejmenších teplotních gradientů. Tímto technickým řešením došlo k omezení povrchových vad, to vede k upřesnění nebo i k vyloučení skartování v závislosti na válcované tloušťce plechu a to především u jakostí pro náročné aplikace (v kyselém prostředí a pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží – konstrukce offshore)Celý proces technologie plynulého odlévání a optimalizace sekundárního chlazení a je sledován upřesněným predikčním modelem. Zároveň je sledování odchylek limitů z programu LITIOS přeneseno i do on-line modelu teplotního pole, což umožní rychleji reagovat na případné odchylky a opět povede ke zvýšení jakosti výsledných bram.Dále byla provedena kontrola odlévaných jakostí ocelí a jejich nové začlenění do teplotního modelu a navrženy změny technologickým podmínek pro jejich odlévání.
Projekt: NETME Centre
Přílohy:  

Nahoru