Zařízení pro měření emisivit kompozitních stavebních materiálů

Registrační číslo RIV/00216305:26210/10:PR24493
Název: Zařízení pro měření emisivit kompozitních stavebních materiálů
Garant výsledku: Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
Autor: PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.
Typ: Funkční vzorky, G - funkční vzorek
Rok vydání: 24. 04. 2010
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Zařízení se skládá z termovizní kamery, stativu, počítače, držáku vzorků, zařízení pro ohřev a ochlazování vzorků, stínicích ploch a měřicích přístrojů pro měření teploty vzorků a stavu okolního prostředí (teploty, tlaku, vlhkosti vzduchu a radiační teploty okolí).
Projekt: GD101/09/H050 - Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí. (2009-2012, GAČR)
Přílohy: Popis funkčního vzorku v PDF, Viz take: http://ottp.fme.vutbr.cz/~pavelek/Vzorek-24493.pdf

Nahoru