Zařízení pro měření teplotních polí ve 3D neizotermních vzduchových proudech pomocí termovize

Registrační číslo:25917

Název: Zařízení pro měření teplotních polí ve 3D neizotermních vzduchových proudech pomocí termovize

Garant výsledku: Ing. Martin Pešek

Autor: PEŠEK, M.; PAVELEK, M., FIŠER, J.; MLČÁK, R.

Typ: G – funkční vzorek

Rok vydání: 10.12.2011

Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Zařízení zobrazuje a měří teplotní pole ve vzduchových proudech od různých zdrojů tepla či chladu na měřicí síti umístěné na vyrobeném stojanu v prostoru, a to pomocí termovizní kamery VarioCam propojené případně s notebookem. Jelikož vzduch je transmisivní, je nutné zobrazovat teplotní pole na pomocném materiálu o vhodných vlastnostech, především vysoké emisivitě. Použijeme-li jako pomocný materiál celistvý arch, můžeme měřit pouze 2D neizotermní vzduchové proudy, použijeme-li měřicí terče, můžeme měřit 3D neizotermní vzduchové proudy. Zařízení měří teplotu průteplivého média – vzduchu, a to jako povrchovou teplotu měřicích terčů. Zařízení je možné využít při návrhu vytápění a chlazení, rozložení teplot v obytných místnostech, při výzkumu problematiky proudění, přenosu tepla konvekcí apod.

Projekt: GA 101/09/H050 s názvem „Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí“ a FSI-S-11-6 “Human Centered Design”.

Přílohy: Popis funkčního vzorku v pdf

Nahoru