Zařízení pro testování a výzkum sacích nástavců

Registrační číslo:

25900

Název:

Zařízení pro testování a výzkum sacích nástavců

Garant výsledku:

doc. Ing. Eva Janotková, CSc.

Autor:

Janotková, E.; Pech, O.; Pavelek, M.

Typ:

Funkční vzorky, G - funkční vzorek

Rok vydání:

21. 12. 2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Zařízení pro testování a výzkum sacích nástavců slouží k testování a výzkumu sacích nástavců jak tradičních, tak zesílených. Tradiční sací nástavce vyžadují pro dosažení vysoké účinnosti odsávání umístění nástavce v těsné blízkosti zdroje škodlivin, což obvykle interferuje s daným výrobním procesem. Zesílené sací nástavce jsou kombinací odsávacího otvoru a radiálního přívodu vzduchu značně vysokou rychlostí, a to úzkou štěrbinou podél hrany odsávacího otvoru. Výsledkem této kombinace odsávání a přívodu vzduchu je zvýšení účinnosti odsávání. Zařízení sestává z měřicí trati tvořené větvemi odsávacího a přiváděcího vzduchovodu osázené senzory napojenými na počítač. Zároveň je vybaveno zařízením pro měření účinnosti odsávání metodou stopového plynu. Testovací zařízení slouží k měření účinnosti sacích nástavců a umožňuje rovněž měřit rozložení rychlostí a zviditelnit proudění před čelem sacích nástavců.

Projekt:

GA101/09/H050 Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí

Přílohy:

Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru