Zařízení s velkoplošnou vyústkou pro generaci rovnoměrného proudu vzduchu

Registrační číslo:

25927

Název:

Zařízení s velkoplošnou vyústkou pro generaci rovnoměrného proudu vzduchu

Garant výsledku:

doc. Ing. Eva Janotková, CSc.

Autor:

Janotková, E.; Pavelek, M.;  Kamenský, P.; Pech, O.

Typ:

Funkční vzorky, G - funkční vzorek

Rok vydání:

21. 12. 2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Vyvinuté speciální zařízení s velkoplošnou vyústkou slouží při výzkumech i v praxi, a to ke generování rovnoměrného proudu vzduchu, který není možné dosáhnout běžně vyráběnými velkoplošnými vyústkami. Zařízení se skládá ze čtyř axiálních ventilátorů, čtyř frekvenčních měničů, vzduchových filtrů a velkoplošné vyústky o rozměrech 1000 x 1000 mm. Rovnoměrný vzduchový proud je ve vzdálenosti 0,25 až 1,5 m od čela vyústky, v průřezu o rozměrech 0,6 x 0,8 m. Výtoková rychlost je regulovatelná v rozsahu od 0,3 do 0,8 m/s. Zařízení je mobilní, víceúčelové a levnější než např. aerodynamické tunely podobných parametrů.

Projekt:

GA101/09/H050 Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí

Přílohy:

Popis funkčního vzorku-25927.pdf

Nahoru