Kompaktní snímač operativní teploty

Tento snímač měří teplotu vzduchu, střední radiační teplotu, rychlost proudění vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. 

Registrační číslo

26068 

Název:

Kompaktní snímač operativní teploty

Garant výsledku:

Ing. Jan Janečka.

Autor:

Janečka, J; Košíková, J.;  Vdoleček, F.; Pavelek, M.

Typ:

Funkční vzorky, G - funkční vzorek

Rok vydání:

30. 8. 2012

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Vyvinutý kompaktní snímač operativní teploty je zařízení sloužící pro hodnocení tepelného stavu prostředí. Podobný snímač se v současné době na trhu nevyskytuje a byl vyvinut v rámci projektu GAČR. Tento snímač měří teplotu vzduchu, střední radiační teplotu, rychlost proudění vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. Přesnost měření jednotlivých veličin a jejich rozsah odpovídá normě ČSN ISO 7726. Z uvedených veličin, též nazývaných parametry prostředí, je počítána operativní teplota. Hlavní části tohoto senzoru je mikroprocesor Atmega128, který obsluhuje a řídí celý snímač.

Projekt:

GA101/09/H050 - Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí. (2009-2012, GAČR)

Přílohy:

Popis funkčního vzorku v PDF

Nahoru