Reference

  • Off-line model pro bramové kontilití Vítkovice Steel a.s.
  • On-line model pro bramové kontilití Evraz Vítkovice Steel a.s. včetně systémů hlídání kvality a predikční systém.
  • Off-line model pro bramové kontilití US Steel Košice
  • Off-line model pro sochorové lití Třinecké železárny a.s.
  • On-line model pro sochorové kontilití s integrací do informačního systému ocelárny Třinecké železárny a.s.
  • Začlenění do systému firmy PIKE automation (http://www.pikeautomation.cz/uploaded/products/PA_Caster_Automation.pdf)

Nahoru