Optimalizace výroby navržená pro PRŮMYSL 4.0

Simulace pro Industry 4.0 Každá výrobní linka může být simulována s větším nebo menším zjednodušením.  Model může počítat s více různými entitami zároveň při využití atributů.  Model může být jednoduše rozšířen o využití náhodnosti pomocí různých rozdělení pravděpodobnosti Kontakt::   mauder@fme.vutbr.cz , stetina@fme.vutbr.cz 

Motivace

Průmysl 4.0 („chytrá továrna“)

 • Zvýšení produktivity výroby
 • Zvýšení kvality
 • Řešení naléhavých problémů v co nejkratším čase
 • Systémy pro podporu rozhodování
 • Snižování emisí při výrobě
 • Vytvoření virtuální továrny

Teorie front

Každý z nás čeká ve frontě:

 • v autě při dopravní zácpě
 • v supermarketu u pokladny
 • v rychlém občerstvení
 • v bankách a na úřadech
 • na to být obsloužen
Obecně se dá říci, že nikdo z nás v těchto frontách nečeká rád

Proč fronta vzniká? Odpověď je jednoduchá:

 • Je zde více požadavků na servis (obsloužení), než je kapacita servisní služby (obsluhy)

Proč tomu tak je? Zde může být více příčin:

 • Je zde málo volných kapacit
 • Může být ekonomicky nemožné zaručit takovou úroveň servisních služeb aby nedošlo k čekání
 • Může být nedostatek prostoru pro rozšíření služeb

Zde přichází dvě hlavní otázky:

 • „Jak dlouho musí zákazník čekat?“
 • „Kolik lidí (zboží) utváří frontu?“

Teorie front má za úkol odpovědět na tyto otázky pomocí detailní matematické analýzy

 • Prvotní práci která se dá pokládat že spadá do teorie front napsal matematik Agner Krarup Erlang v roce 1909
 • Největší rozmach pak teorie front zaznamenala v padesátých létech minulého století
 • Teorie front má uplatnění v mnoha oblastech:
 • Teorie pravděpodobnosti
 • Operační výzkum
 • Studium managementu
 • Průmyslové inženýrství
 • Výraz „zákazník“ neznamená nutně znamenat přítomnost lidského činitele. Můžeme mít na mysli letadlo čekající na přistávací dráze, nebo počítačový program čekající na spuštění, nebo výrobek čekající na další zpracování, … Dále se budeme držet pojmu „entita“.
 • Výraz „obsluha“ znamená, že se jedná o operaci ve které musí entita zůstat určité množství času. Dále se budeme držet pojmu „server“.

Příklad problému z teorie front::

Logika.jpg

V procesu teorie front můžeme nalézt šest základních charakteristik:

 • Vzor podle kterého přicházejí entity (stochastický/deterministický)
 • Vzor podle kterého servery zpracovávají entity (jednotlivě/po skupinách, stochastický/deterministický)
 • Kázeň ve frontě (FIFO, LIFO, náhodné, vyšší-priorita)
 • Kapacita systému (maximální délka fronty)
 • Počet servisních kanálů (jedno/vícekanálové)
 • Počet servisních stupňů (jedno/vícestupňový systém)

Softwarové řešení

MATLAB – SIMULINK – SIMEVENTS

 • Komerční software
 • Jednoduchá implementace
 • Přímé spojení s MATLABem

INHOUSE C++ IMPLEMENTACE

 • Implementace na míru podle požadavků zákazníka
 • Samostatně-spustitelná aplikace

Vstupní a výstupní data:

 • MS excel *.xls, *.xlsx
 • Textový soubor *.txt
 • Matlab *.mat

Výstupní grafy

 • Obrázky v *.png, *.fig, *.tif, …

Animace

 • Matlab visual studio

Software.jpg

Ukázka simulace

Výrobní linka
 • Entita je obrobek procházející více stupňovou operací
 • Server je CNC obráběcí stroj

linka1.jpg

 • Šest stupňů se čtyřmi paralelními servery
 • Sedm FIFO omezených front
 • Servisní vzor po skupinách (4 entity zároveň)
 • Deterministický příchod entit
 • Deterministické servisní časy
 • Omezený počet entit v čase
 • Simulace bez a se servisní údržbou

SimLine.jpg

Případ 1

 • Celkový počet entit 1000
 • Čas simulace 20 hodin
 • Kapacita front [50 24 60 32 68 24 32]
 • Terminály mezi servery a frontou
 • Servisní časy [500 400 600 500 600 500 s]
 • Čas výstupu entit na konci procesu [50 s]

S1.jpg

S2.jpg

Čas výstupu entit na konci procesu

      [50 s]  -------------->     [20 s]

S3.jpg

Zvýšení servisní kapacity nebo snížení servisní doby na třetí úrovni

S5.jpg

Případ 2

 • Celkový počet entit 1000
 • Čas simulace 20 hodin
 • Kapacita front [50 24 60 32 72 24 32]
 • Terminály mezi servery a frontou
 • Servisní časy [500 400 600 500 600 500 s]
 • Čas výstupu entit na konci procesu [50 s]
 • Servisní odstávka na čtvrté úrovni – jeden server [čas od  
 • 5 hodin – 20 hodin]

S6.jpg

Možnosti výpočtového modelu

 • Každá výrobní linka může být simulována s větším nebo menším zjednodušením
 • Model může počítat s více různými entitami zároveň při využití atributů
 • Model může být jednoduše rozšířen o využití náhodnosti pomocí různých rozdělení pravděpodobnosti

Závěry

 • Simulace založená na teorie front může optimalizovat aktuální výrobní situaci
 • Umožní nacházení úzkých míst ve výrobním řetězu
 • Může optimálně plánovat odstávky serverů
 • Zvýšit produktivitu (redukovat CO2 emise)
 • Může ukázat, co se stane když server má poruchu, délka fronty je limitována, nové servery jsou přidány nebo odstraněny, …
 • Simulace může vycvičit operátory strojů jak by měli reagovat v případě nestandardní nebo poruchové situace
 • Může napomoct při návrhu nové výrobní linky
 • Průmysl 4.0

Reference

2016 - BOSCH Jihlava

Kontakt

 • Vysoké Učení Těchnické v Brně,
 • Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav
 • Technická 2, Brno 616 69 Brno, Česká republika
 • Tel: +420 541 143 269 
 • Email: mauder@fme_vutbr_cz, stetina@fme_vutbr_cz

Linka104.jpg

Komerční software

Jednoduchá implementace

&source=http://www.energetickeforum.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru