Účast na konferenci METAL 2011

Poster Ing. Lubomíra KLIMEŠE získal 1. cenu na nejlepší poster.

Naše skupina měla významnou účast na konferenci Metal 2011, kde bylo publikováno celkem 5 příspěvků viz.  SBORNÍK THOMSON REUTERS 2011

ŠTĚTINA Josef Doc. Ing. Ph.D. University of Technology, Brno, Czech Republic, EU
Transient simulation temperature field for continuous casting steel slab
Nestacionární simulace teplotního pole pro plynule odlévané ocelové bramy
Co-authors - Spoluautoři: KAVIČKA František, KLIMEŠ Lubomír, MAUDER Tomáš & MASARIK Miloš
MAUDER Tomáš Ing. University of Technology, Brno, Czech Republic, EU
An optimal relationship between casting speed and heat transfer coefficients for continuous casting process
Optimální vztah mezi licí rychlostí a koeficienty přestupu tepla pro plynulé odlévání oceli
Co-authors - Spoluautoři: ŠTĚTINA Josef & ŠANDERA Čeněk
KLIMEŠ Lubomír University of Technology, Brno, Czech Republic, EU
Stochastic approach and optimal control of continuous steel casting process by using progressive hedging algorithm
Stochastický přístup a optimální řízení plynulého odlévání oceli s použitím algoritmu progressive hedging
Co-authors - Spoluautoři: MAUDER Tomáš & ŠTĚTINA Josef
KAVIČKA František Prof. Ing., CSc. University of Technology, Brno, Czech Republic, EU
The calculation of the temperature field of a concast steel slab tightly before the breakout
Výpočet teplotního pole plynule lité bramy těsně před průvalem
Co-authors - Spoluautoři: STRÁNSKÝ Karel, Sekanina Bohumil, MASARIK Miloš, ŠTĚTINA Josef & MAUDER Tomáš

Nahoru