Účast na konferenci METAL 2012

Mezinárodní konference METAL 2012 začíná dne 23. 5. 2012 v 9:30 v hotelu Voroněž I v kongresovém sále A.

Naše skupina se zúčasňuje konference METAL 2012 se čtyřmi aktivními vystoupeními a další tři články na navazují na výzkum naší skupiny.

KAVIČKA František Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech Republic, EU
Srovnání teplotního pole plynule lité ocelové bramy o různém chemického složení
Spoluautoři: STRÁNSKÝ Karel, SEKANINA Bohumil, ŠTĚTINA Josef, MAUDER Tomáš, MASARIK Miloš
KLIMEŠ Lubomír Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech Republic, EU
Vliv chemického složení odlévané oceli na teplotní pole plynule odlévaného sochoru
Spoluautoři: ŠTĚTINA Josef, PARILÁK Ľudovít & BUČEK Pavol
MAUDER Tomáš Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech Republic, EU
Optimální řízení procesu plynulého lití založeného na Fuzzy logice
Spoluautoři: ŠANDERA Čeněk, ŠTĚTINA Josef & MASARIK Miloš
ŠTĚTINA Josef Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech Republic, EU
Optimalizace sekundárního chlazení pro dosažení vyšších povrchových teplot
Spoluautoři: KAVIČKA František, MAUDER Tomáš, KLIMEŠ Lubomír, MASARIK Miloš & ŠAŇA Zdeněk

Nahoru