Vlhký vzduch verze 3.0

Registrační číslo  
Název: Vlhký vzduch verze 3.0
Garant výsledku: Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
Autor: SNÁŠEL, P.; PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.
Typ: Software (RIV-R)
Rok vydání: 06. 10. 2010
Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Interaktivní grafický software Vlhký vzduch verze 3.0 umožňuje určovat stavy vlhkého vzduchu a vyznačovat je v Mollierově i-x diagramu. Zadání stavu se provádí celkovým tlakem a dvěma stavovými veličinami. Další funkcí této verze programu je výpočet a znázornění izobarických úprav vlhkého vzduchu v Mollierově diagramu. Program umožňuje výpočet čtyř základních úprav vlhkého vzduchu, a to ohřevu, chlazení, míšení a vlhčení vzduchu. V programu lze též provádět psychrometrický výpočet letního a zimního provozu klimatizačního zařízení pomocí posloupnosti až šesti základních izobarických úprav vlhkého vzduchu.
Projekt: GD101/09/H050 - Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí. (2009-2012, GAČR)2A-3TP1/090 - Speciální kompozitní materiály s vysokou schopností akumulace infračerveného záření. (2008-2011, MPO)
Přílohy: Software a popis software v souboru ZIPhttp://ottp.fme.vutbr.cz/~pavelek/vzduch-3.zip
  http://ottp.fme.vutbr.cz/~pavelek/Software-24592.zip

Nahoru