Vzduchovody pro modifikované směšovací větrání kabin letadel

Registrační číslo:   25925      

Název:  Vzduchovody pro modifikované směšovací větrání kabin letadel

Garant výsledku:  Ing. Jan Fišer Ph.D.       

Autor:  FIŠER, J.; HEJČÍK, J.

Typ:     G – funkční vzorek

Rok vydání:        16. 12. 2011

Instituce: Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:  Distribuční vzduchovody pro modifikované směšovací větrání umožňují rovnoměrný přívod větracího a vytápěcího vzduchu do prostoru kabiny pro cestujících v dopravních letadlech. Využívají párových přiváděcích výustek, které rovnoměrně distribuují vzduch k podlaze a stropu, čímž zajišťují celkové větrání kabiny při všech režimech ECS (Environmental Control System). Pro zajištění distribuce ke stropu kabiny při všech provozních podmínkách (vytápění, chlazení kabiny) je využito přilnutí proudu k stěně kabiny v důsledku Coandova jevu. 

Projekty: FSI-S-11-6 (26162) - Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design)  

Přílohy:   Fišer_Funkční_vzorek_25925_Vzduchovody_mixmodif.pdf

Nahoru