Zařízení pro měření teplotních polí ve 2D neizotermních vzduchových proudech pomocí termovize

Registrační číslo: 25908

Název:

Zařízení pro měření teplotních polí ve 2D neizotermních vzduchových proudech pomocí termovize

Garant výsledku:

Ing. Martin Pešek

Autor:

PEŠEK, M., PAVELEK, M.

Typ:

G – funkční vzorek

Rok vydání:

08.12.2011

Instituce:

Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt:

Zařízení pro měření teplotních polí ve dvojrozměrných neizotermních vzduchových proudech je založeno na principu využívajícím pro měření teplot termovizní systém. Jelikož vzduch je transmisivní, je nutné zobrazovat teplotní pole na pomocném materiálu o vhodných vlastnostech, především vysoké emisivitě. Zařízení tedy měří teplotu průteplivého média – vzduchu, a to jako povrchovou teplotu vloženého pomocného materiálu. Vysoká hodnota emisivity umožní měření i malých rozdílů teplot v proudech, s rozlišením blížícím se rozlišovací schopnosti termovizní kamery (0,1 K) a s minimálním ovlivněním měření radiační teplotou okolního prostředí. Měření teploty vzduchu s využitím vhodného pomocného materiálu a termovizní kamery je snadné, rychlé a efektivní. Zařízení je možné využít při návrhu vytápění a chlazení, rozložení teplot v obytných místnostech, při výzkumu problematiky proudění, přenosu tepla konvekcí apod.

Projekty:

GA 101/09/H050 s názvem „Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí“ a FSI-S-11-6 “Human Centered Design”

Přílohy:

25908-Vzorek-Pesek-oprava.pdf

Nahoru