Kondenzační generátor monodisperzního aerosolu TSI – CMAG 3475

generator-aerosolu-perex.jpg Kondenzační generátor monodisperzního aerosolu (CMAG) Model 3475 TSI je moderní přístroj pro přípravu vysoce monodisperzních kapalných i pevných aerosolů v širokém rozsahu velikosti a koncentrací. Jde o modifikovaný generátor Sinclair-LaMer, jehož princip spočívá v kontrolované heterogenní kondenzaci. Páry vhodného materiálu řízeným způsobem kondenzují na malých částicích chloridu sodného, které slouží jako kondenzační jádra. Pro zajištění elektricky neutrálních částic je na výstupu z generátoru zařazen neutralizátor elektrického náboje na bázi kryptonu-85 s aktivitou 370 MBq. Pro monitorování a záznam aktuální velikosti a koncentrace částic slouží procesní monitor aerosolu Model TSI – PAM 3375.

Specifikace

 • kompaktní, přenosný generátor, který umožňuje generovat částice o aerodynamickém průměru v rozmezí 0,1 µm až 8 µm
 • nastavitelná koncentrace aerosolu až 106 částic/cm3
 • částice jsou monodisperzní, standardní geometrická odchylka < 1,10 pro částice v rozsahu 0,1 µm až 8 µm
 • příprava kapalných a pevných aerosolů např. z látek. DEHS, DOP, Carnauba Wax, Stearic Acid
 • možnost přípravy fluorescenčních a radioaktivních aerosolů (ověřeno na pracovišti)
 • dlouhodobý provoz bez přerušení, několik hodin

generator-aerosolu-01.jpg

Typické použití

 • zkoušení filtrů
 • analýza funkčnosti detektorů kouře
 • zdroj aerosolu pro depoziční měření a pro studium dvoufázového proudění s přesně definovanou velikostí částic
 • zdroj trasovacích částic pro laserové měřicí metody používané při experimentálním výzkumu proudění
 • hodnocení a kalibrace přístrojů pro měření velikosti částic
 • studie expozice aerosolů u lidí a zvířat

generator-aerosolu-02.jpg

Publikace

Reference

 • Philip Morris Products S.A. (Transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka) (2014–2015)

Kontantní osoba

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
telefon: +420 54114 3266 | e-mail: jedelsky@fme_vutbr_cz

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno


Informační leták ke stažení ve formátu  PDF PDF (680 KB) nebo  JPG JPG (400 KB).

Nahoru